Thời gian lỗi : 24/04/2014 7:39:02 SA IP : 54.205.175.144 Đường dẫn : http://vinaconexec.com.vn/vn/tuyen-dung.aspx?hl=vn/tuyen-dung.aspx HL.CMS.Localization : An entry with the same key already exists.System Tuyển dụng
Trang chủ   |   Liên hệ   |   Thư điện tử   |   Diễn đàn   |  Tìm kiếm :
Tuyển dụng
1 2 3
Công ty CP đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex (VINACONEX E&C) có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

1. KỸ SƯ XÂY DỰNG.
2. THƯ KÝ BAN GIÁM ĐỐC..............

Công ty CP đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex (VINACONEX E&C) có nhu cầu tuyển dụng Kế toán, chi tiết xem tại đây
Công ty CP đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex (VINACONEX E&C) có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:
1. Kỹ sư XD Dân Dụng.
2. Kỹ sư Cầu Đường.
chi tiết xem tại đây
Công ty CP đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex (VINACONEX E&C) có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:
1. Chỉ huy trưởng công trường.
2. Kỹ sư QS trưởng......
chi tiết xem tại đây
Công ty CP đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex (VINACONEX E&C) có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG: 20 người chi tiết xem file đính kèm tại đây
1 2 3