Trang chủ   |   Liên hệ   |   Thư điện tử   |   Diễn đàn   |  Tìm kiếm :
Tin tức và sự kiện

Liên kết website

Thông kê truy cập
  • Online : 2
  • Truy cập : 781.892
Nội dung thông tư và biểu mẫu hướng dẫn khai báo thuế TNCN
   TT 84/2008/TT-BTC Download.
   
TT 62/2009/TT-BTC Download.

Mẫu Biểu Thông tư số 84/2008/TT-BTC và 62/2009/TT-BTC Download dưới đây:
   
   Mẫu biểu TT 84/2008/TT-BTC Download.
   
Mẫu biểu TT 62/2009/TT-BTC Download.
    
Mẫu biểu kê khai thuế TNCN Download dưới đây:

   
Mẫu biểu kê khai Download.


                                                                          (Nguồn tin: Phòng Tài chính kế toán)