Thời gian lỗi : 30/11/2015 6:00:42 SA IP : 54.221.38.145 Đường dẫn : http://vinaconexec.com.vn/vn/tin-tuc-va-su-kien/tin-tuc-lien-quan/NOI-DUNG-THONG-TU-VA-BIEU-MAU-HUONG-DAN-KHAI-BAO-THUE-TNCN.aspx?hl=vn/tin-tuc-va-su-kien/tin-tuc-lien-quan/NOI-DUNG-THONG-TU-VA-BIEU-MAU-HUONG-DAN-KHAI-BAO-THUE-TNCN.aspx HL.CMS.Localization : An entry with the same key already exists.System Nội dung thông tư và biểu mẫu hướng dẫn khai báo thuế TNCN
Trang chủ   |   Liên hệ   |   Thư điện tử   |   Diễn đàn   |  Tìm kiếm :
Tin tức và sự kiện

Liên kết website

Thông kê truy cập
  • Online : 2
  • Truy cập : 750.668
Nội dung thông tư và biểu mẫu hướng dẫn khai báo thuế TNCN
   TT 84/2008/TT-BTC Download.
   
TT 62/2009/TT-BTC Download.

Mẫu Biểu Thông tư số 84/2008/TT-BTC và 62/2009/TT-BTC Download dưới đây:
   
   Mẫu biểu TT 84/2008/TT-BTC Download.
   
Mẫu biểu TT 62/2009/TT-BTC Download.
    
Mẫu biểu kê khai thuế TNCN Download dưới đây:

   
Mẫu biểu kê khai Download.


                                                                          (Nguồn tin: Phòng Tài chính kế toán)